Afspraak maken?

Individuele vitaliteit checks

Om een beeld te krijgen van de individuele vitaliteit van werknemers zijn individuele checks ontwikkeld.

Individuele vitaliteit checks

Aan de hand van de lezing is er een algemeen beeld ontstaan over de vitaliteit en de efficiëntie van werken. Maar hoe sta je er eigenlijk individueel voor. Als de lezing en workshops niet voldoende zijn om de werkdag vitaler door te komen, moeten we individueel bekijken hoe de situatie is. Hierbij zijn 3 checks ontwikkeld die de gezondheid in kaart brengen. Deze checks wordt ondersteund met een persoonlijk advies:

 • Fysieke fitheid test

 • Voedingsanalyse

 • Ontspanningscheck

 • TEAM check

Fysieke fitheid test

Jouw persoonlijke fysieke fitheid wordt door het volgende in kaart gebracht:

 • Uitgebreide anamnese (intake)

 •  Inspanningstesten

  • Zuurstofmetingen

  • Bloedwaarden

  • Herstelvermogen

 • Krachtmetingen

 • Stabiliteitstesten

 • Beweeg- en sportactiviteiten

 • Dagelijks beweegactiviteiten.

 • Hieruit volgt een advies hoe de fysieke fitheid verbeterd kan worden.

 • Advies hoe jouw beweegpatroon te optimaliseren

Voedingsanalyse

Jouw voedingspatroon wordt geanalyseerd:

 • Eet je teveel of te weinig?

 • Krijg je voldoende voedingsstoffen binnen?

 • Eet je op de juiste momenten?

 • Is er voldoende afstemming met jouw beweegpatroon?

 • Is er voldoende afstemming met jouw ontspanningslevel/ stressniveau?

 • Etc.

Met deze volledige check krijg je adviezen hoe je het beste jouw voedingspatroon kan inrichten.

Ontspanningscheck

Een check gericht op de ontspanning is de leidraad van het gesprek om te kijken waar de stressfactoren liggen. Zijn ze aanwezig op de werksituatie en/of de privésituatie? En hoe kan je hier iets aan doen!

TEAM check

Per bedrijf wordt bekeken of het noodzakelijk is om aandacht te besteden aan de samenwerking binnen het bedrijf. Hoe werken afdelingen samen, hoe werkt een afdeling onderling samen. Om dit te verbeteren worden meerdere mogelijkheden aangeboden. Zoals het bekijken van jouw persoonlijke eigenschappen en die van het team of het organiseren van een TEAM-dag.

Advies duurzame inzetbaarheid

Onderga je meerdere checks? Dan volgt er een advies gericht op duurzame inzetbaarheid. Hoe kan je de afzonderlijke factoren aan elkaar koppelen voor een optimale vitaliteit en dus een optimale energie tijdens werk en thuis?

Heb je interesse in 1 of meerdere checks, vraag informatie aan via onderstaand contactformulier.
Wij bekijken hierna samen hoe we de invulling het beste kunnen afstemming.

Contact formulier

Laatste nieuws, praktijkervaringen en branche informatie